O projekcie

Projekt „Czas na zmiany!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.05.2018r.-31.12.2019

Celem projektu jest: Wzrost aktyw zawodowej i społecznej, oraz zdolności do zatrudnienia u 180 osób ( 99 kobiet )w wieku powyżej 29 lat niepracujących, w tym 90 o niskich kwalifikacjach, 10 osób z niepełnosprawnościami,36 osób powyżej 50roku życia z województwa świętokrzyskiego od 01.05.2018 do 31.12.2019r. poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu
udziału w projekcie przez 72 osób, zdobycie zatrudnienia przez min 33% osób niepełnosprawnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 33% osób w wieku powyżej 50 roku życia, 39% kobiet, 33% osób sprawujących opiekę nad osobą zależną oraz powracających na rynku pracy w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 131 osób

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 575 474,37  PLN
Wartość projektu: 1 853  499, 26 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo