Usługi

1.Diagnoza potrzeb - OBLIGATORYJNE (4h , osoby z niepełnosprawnościami będą miały 6h usług)
W ramach zadania nastąpi identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy. Wyniki diagnoz będą miały kluczowy wpływ na rodzaj wsparcia proponowanego dla uczestników projektu. Realizacja zadania nastąpi poprzez zastosowanie IPD w celu identyfikacji oczekiwań uczestników projektu, wstępnych celów zawodowych, poznania mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcia decyzji zawodowych.  Usługa realizowana podczas całego trwania projektu.
2.Pośrednictwo pracy – OBLIGATORYJNIE (6h x 180 osób)
Indywidualna praca z uczestnikami projektu pośrednika pracy. Wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy i /lub miejsca odbywania stażu. Usługa realizowana podczas całego trwania projektu w zależności od potrzeb uczestników projektu.  

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 144 osób, do wyboru między innymi - FAKULTATYWNIE:

 • Kosmetyczka (144  godz./grupa)
 • Kucharz (144  godz./grupa)
 • Piekarz (144  godz./grupa)
 • Spawacz (144  godz./grupa)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (96 godz./grupa)
 • Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego (96 godz./grupa)
 • Monter/ka OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej ( 96 godz./grupa)
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej ( 96 godz.grupa)

4.Staże - OBLIGATORYJNIE
36 osoby( kobiety)  odbędzie 5 miesięczne staże, zaś 132 osób 3 miesięczne staże (zgodnie z IPD)

 

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie
Script logo